Anova 2015 Kullanıcılar Konferansı programına http://www.anova.com.tr/main/129/kullanicilar_konferansi.aspx sayfasından ulaşabilirsiniz.