Türbomakine Tasarımı | CONCEPTS NREC

ANOVA Mühendislik olarak türbomakinaların tasarımı ve analizi konusunda türbomakina gurularından Dr.David Japikse'nin kurduğu ConceptsNREC ile işbirliği yapmaktayız.


Concepts NREC Türbomakinalar konusunda uzmanlaşmış, bağımsız olarak bu sektöre, yazılım, üretim, proje ve eğitim desteği vermektedir. Yazılımlardan;


COMPAL, bir boyutlu radyal ve karışık akışlı kompresör tasarımı ve performansının belirlenmesinde,
PUMPAL, bir boyutlu radyal ve karışık akışlı pompa tasarımı ve performansının belirlenmesinde,
RITAL, bir boyutlu radyal ve karışık akışlı türbin tasarımı ve performansının belirlenmesinde,
FANPAL, bir boyutlu eksenel ve radyal fanların tasarımı ve performansının belirlenmesinde,
AXIAL, tek ve çok kademeli fan, kompresör, türbin, pompaların tasarım noktasındaki uygulamalarında,
CCAD, bir bayutta yapılan pompa, fan, türbin, kompresör tasarımlarının üç boyutlu çizimlerinde,
AXCAD, tek ve çok kademeli pompa, türbün, kompresör kanatlarının şekillendirilmesinde,
CTAADS, üç boyutlu kanat içi kanalların tasarımı ve termal analizinde,
Pushbutton CFD, Üç boyutlu çizimleri yapılan türbomakinaların HAD analizlerinde,
STRESSPREP, türbomakimaların stress analizlerinde,
AXISTRESS, türbomakinaların üç boyutlu sonlu elemanlar modelinin çıkarılmasında,
DyRoBeS, yatak analizlerinide kapsayan rotor dinamiği modellemelerinde,
RotorLab, rotor sistemlerinin, yatakların ve sızdırmaslık elemanlarının modellemesinde,
DRAFTING, Teknik resim çizimlerinde,
MAX-5, MAX-SI, MAX-AB, beş eksenli tezgahlarda türbomakina üretiminde,
 

Kullanılmak üzere hazırlanmış yazılımlardır. Yazılımlar arasında bir byutlu programlardan, üç boyutlu çizim programlarına ve analiz programlarına, tek tuşla geçiş bulunmaktadır. Bu sayede tasarım, çizim analiz ve üretim süreci minimum düzeye indirilmiştir.

 

Aşağıda hangi türbomakina için hangi yazılımların kullanıldığı gösterilmiştir.

 

SANTRİFUJ MAKİNALAR

Kompresör Meanline Analysis COMPAL®
Blading AxCent® (CCAD®)
CFD Pushbutton CFD®
Stress Analysis STRESSPREPTM
Rotordynamics DyRoBeSTM
CAM MAX-5TM, MAX-SITM, MAX-ABTM
Pompa Meanline Analysis PUMPAL®
Blading AxCent® (CCAD®)
CFD Pushbutton CFD®
Stress Analysis STRESSPREPTM
Rotordynamics DyRoBeSTM
CAM MAX-5TM, MAX-SITM, MAX-ABTM
Fan Meanline Analysis FANPALTM
Blading AxCent® (CCAD®)
CFD Pushbutton CFD®
Stress Analysis STRESSPREPTM
Rotordynamics DyRoBeSTM
CAM MAX-5TM, MAX-SITM, MAX-ABTM
Türbin Meanline Analysis FANPALTM
Blading AxCent® (CCAD®)
CFD Pushbutton CFD®
Stress Analysis STRESSPREPTM
Rotordynamics DyRoBeSTM
CAM MAX-5TM, MAX-SITM, MAX-ABTM

 

EKSENEL MAKİNALAR

Kompresör Meanline Analysis FANPALTM
Blading AxCent® (CCAD®)
CFD Pushbutton CFD®
Stress Analysis STRESSPREPTM
Rotordynamics DyRoBeSTM
CAM MAX-5TM, MAX-SITM, MAX-ABTM
Pompa Meanline Analysis FANPALTM
Blading AxCent® (CCAD®)
CFD Pushbutton CFD®
Stress Analysis STRESSPREPTM
Rotordynamics DyRoBeSTM
CAM MAX-5TM, MAX-SITM, MAX-ABTM
Fan Meanline Analysis FANPALTM
Blading AxCent® (CCAD®)
CFD Pushbutton CFD®
Stress Analysis STRESSPREPTM
Rotordynamics DyRoBeSTM
CAM MAX-5TM, MAX-SITM, MAX-ABTM
Türbin Meanline Analysis FANPALTM
Blading AxCent® (CCAD®)
CFD Pushbutton CFD®
Stress Analysis STRESSPREPTM
Rotordynamics DyRoBeSTM
CAM MAX-5TM, MAX-SITM, MAX-ABTM