Elektronik ve Elektromekanik Tasarım | ANSYS

Yüksek Performans Elektronik Tasarım Ürünleri

ANSYS Designer RF MMIC, SoC, RFIC gibi RF ve mikrodalga devrelerinin tasarlanmasında kullanılan ve diğer simülasyon araçlarıyla (HFSS, PlanarEM, Nexxim, Synopsys, HSPICE) frekans alanı ve devre simülasyonu (doğrusal ve doğrusal olmayan) birleştirilerek analiz yapabilme yeteneğine sahip ANSYS modülüdür.
HFSS ANSYS HFSS (High Frequency Structural Simulator) elektromanyetik yapıları FEM (Finite Element Method) Sonlu Elamanlar Yöntemi ile çözen bir simülasyon yazılımıdır. Antenlerin, Filtre içeren karmaşık RF ve Mikrodalga devrelerinin, iletim hatlarının 3 boyutlu tasarımında ve analizinde kullanılan bir ANSYS modülüdür.
ANSYS Designer SI 2 boyutlu yarı-statik alanı çözücü, devre simülasyonu (geçici, hızlı büklüm, istatistik ve IBIS-AMI) ve entegre şematik yakalama ve düzen aracıdır. Birbirinden farklı sinyal yapılarını (HDMI, XAUI, XF, Serial ATA, PCI Express ) içeren ve tasarımlarını gerçekleştirebilme yeteneğine sahip bir ANSYS modülüdür.
Q3D Extractor Direnç, iletkenlik, kısmi endüktans ve kapasitans tasarımı (RLCG) parametrelerinin çıkarılması için tasarlanmış 3 boyutlu ve 2 boyutlu yarı-statik elektromanyetik alan simülasyon yeteneğine sahip bir ANSYS modülüdür.
SIwave ANSYS SIwave güç ve elektronik paketleri ve PCB sinyal bütünlüğü analizi için özel bir tasarım platformudur. SIwave DC (statik), AC (frekans alanı) ve EMI (dinamik) simülasyonları gerçekleştirmek için bir hibrid, tam dalga eleman çözücüsü motorunu içerir.
TPA Nexxim ve SPICE uyumlu devre araçlarında kullanılan RLC değerlerini bulma ve bulunan bu parametreleri (SPICE/IBIS formatı) aktarabilme yeteneğine sahip bir ANSYS modülüdür.


Elektromekanik Tasarım Ürünleri

Maxwell Maxwell, düşük frekanslı elekromanyetik alan simulasyonu için geliştirilmiş bir yazılım paketidir. 2 boyutlu ve 3 boyutlu Motor, akümlatör, transformatör, kesici, ayırıcı ve diğer elektromekanik aletlerin tasarımını FEM (Sonlu Elaman Metodunu) kullanarak çözüm yapabilme yeteneğine sahiptir. Statik frekans alanlı ve zaman değişkenli elektromanyetik ve elektrik alanlarını çözer.
Simplorer Elektromekanik sistemlerin tasarım, modellenmesi, analizi ve optimizasyonunda kullanılır. Simplorer sistemi, çoklu modelleme teknikleri (devreler, blok diyagramlar, durum makineleri, denklemi seviyesi) ve aynı anda kullanılabilir modelleme dilleri (VHDL-AMS, Simplorer Modelleme Dili, C / C++) aynı şematik içinde sorunsuz bir şekilde entegre durumundadır.
PExprt PExprt (Power Electronics Expert) güç elektroniği konusunda, analitik değerler kullanılarak endüktans bobini ve transformatör gibi manyetik devre elemanlarının tasarlanabildiği interaktif bir araç kutusudur. Klasik yöntemleri FEM (Sonlu Elemanlar Yöntemi) ile birleştirerek çekirdek şekil ve boyutları, hava aralığı ve sargı tipini belirlemekte kullanılır. Çekirdekteki akı yoğunluğu veya sargılardaki akım yoğunluğu dağılımını görmek için tasarlanılan model ANSYS Maxwell’de tekrar hesaplanabilir. Tam devredeki manyetik tasarımı değerlendirmek için Simplorer modülü eşdeğer devreyi otomatik olarak oluşturur. DC ve AC rezistans, sıcaklık artışı, çekirdek akı yoğunluğu kayıpları, mıknatıslanma bobini, kaçak endüktans, Sargı kayıpları gibi performans parametreleri hesaplayabilme yeteneğine sahip ANSYS modülüdür.
RMxprt RMxprt (Rotational Machine Expert), hızlı bir makine performansı için, analitik hesaplamalar ve 2 boyutlu ve 3 boyutlu ANSYS Maxwell ayrıntılı sonlu elemanlar hesaplamalar için, geometri oluşturma sağlayan bir şablon tabanlı elektrikli makine tasarım aracıdır. RMxprt, dönen elektrik makinalarının tasarım ve optimizasyon sürecini hızlandırır. Kullanıcı müdahalesine hazır, kaba halde bulunan elektrik makinaları kolayca elde edilip boyutları ve malzeme tipi isteğe göre değiştirilerek modellenip kısa sürede analize hazır hale gelir. Buna bağlı olarak performans değerleri, bakır kayıpları ve daha birçok özelliği elde etmek için yapılabilecek birçok analiz ortamında kullanılır. RMxprt modülünde, sadece tanımlı elektrik modelleri tasarlanabilir. Bu modeller:

• İndüksiyon Makineleri
• Tek Fazlı Motorlar
• Üç Fazlı Motorlar
• Yara-Rotorlu Motorlar ve Jeneratörler
• Senkron Makineler
• Step ve Servo Motorlar
• Çıkık Kutuplu Motorlar ve Jeneratörler
• Çıkık Kutuplu Olmayan Motorlar ve Jeneratörler
• Fırça Komutasyonlu Makineler
• DC Motorlar ve Jeneratörler
• Daimi Mıknatıs DC Motorlar
• Evrensel Motorlar
• Elektronik Komütasyonlu Makineler
• Fırçasız DC motorlar
• Pençe-Kutuplu Jeneratörler
• Ayarlanabilir hız PM motorlar ve jeneratörler
• Anahtarlamalı Relüktans Motorlar

Q3D Extractor Direnç, iletkenlik, kısmi endüktans ve kapasitans tasarımı (RLCG) parametrelerinin çıkarılması için tasarlanmış 3 boyutlu ve 2 boyutlu yarı-statik elektromanyetik alan simülasyon yeteneğine sahip bir ANSYS modülüdür.


İlave Ürünler

AnsoftLinks for MCAD IGES, STEP, ACIS, ANSYS Mechanical, Parasolid, CATIA, Pro/ENGINEER, AutoCAD, Siemens PLM NX formatındaki üç boyutlu CAD çıktılarını almak için kullanılır.
AnsoftLinks for ECAD Ansoft Elektromanyetik alan simülasyon ürünlerinde popüler EDA düzen araçları tasarım veritabanlarının transferini kolaylaştırır. EDA bağlantılar Cadence , Zuken, Sigrity ve Mentor Graphics tarafından sunulan araçların bir dizini için kullanılabilir.
Distributed Analysis HFSS , Q3D Extractor ve Maxwell modüllerinde genel verimliliği maksimize etmek için kullanılır. EM modeli çıkarma, karakterizasyonu ve optimizasyon hızlandırmak için mevcut donanım arasında parametrik çalışmaları dağıtabilir. Çözüm dağıtılan tek bir kullanıcı toplam simülasyon zamanını hızlandırmak için makineye bir dizi genelinde, parametrik çalışmalar dağıtmak için izin verir. Bu zaman tasarrufu özelliği, birden fazla önceden tanımlanmış parametrik tasarım varyasyonları ve frekans noktaları böler ayrı bir makinede her bir simülasyon örneği çözer ve daha sonra verileri yeniden birleştirir. Bu parametrik çalışmalar, tasarım optimizasyonunu hızlandırır.
ePhysics Termal ve Stres Analizi elektromantetik uygulamalar için birleştirir.
Full-Wave SPICE Tam Dalga SPICE HFSS ve Ansoft Designer için bir eklenti modülüdür. Yüksek bant genişliği SPICE modelleri sağlar.
Optimetrics Yüksek performanslı elektronik tasarım ANSYS HFSS, Q3D Extractor ve Maxwell modüllerinde kullanılır. ANSYS Optimetrics, bu modüller için parametrik, optimizasyon, duyarlılık ve istatistiksel analiz yetenekleri ekleyen, çok yönlü, isteğe bağlı yazılım programıdır. Optimetrics hızlı bir şekilde kullanıcı tarafından belirlenen kısıtlamaları karşılamak ve tasarım parametreleri için uygun değerlerin belirlenmesi ile yüksek performanslı elektronik cihazlar için tasarım optimizasyon sürecini otomatikleştirir.
ParICs Otomatik entegre devre Paketi Geometri Oluşturur. Bu otomatik modelleme aracıyla kullanıcı dakika içinde entegre devre paketleri modelleri üretmek ve tasarım, elektrik karakterizasyonu ve ürün belgeleri için kullanılır.