Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği > ICEPAK

Icepak elektronik sektörü için geliştirilmiş tam etkileşimli, nesne tabanlı ısıl analiz yazılımıdır. Icepak tasarım ortamı, mühendislerin yüksek performanslı elektronik sistemlerin tasarım maliyetlerini düşürmesine ve proje sürelerini kısaltmasına olanak sağlar.


Icepak IGES, DXF ve STEP fromatlarında geometri almaya olanak sağlayarak diğer CAD araçları ve EDA yazılımlarıyla kolay entegrasyon kurar. Icepak Fluent'in karmaşık geometrileri yapısal olmayan sayısal ağlarda çözmeye olanak sağlayan kademeli çözücüsünü kullanır. Fluent'in çoklu ağ çözücüsü ve kademeli çözüm algoritmaları Icepak hesaplamalarını güvenilir yapar.


Icepak, kendine özgü, dörtgensel olmayan geometriler için modelleme olanağı, kontak direnç modellemesi, anizotropik iletim, doğrusal olmayan fan eğrileri, yığık parametre ısı kuyusu modelleri, harici ısı değiştirgeçleri ve otomatik radyasyon şekil faktörleri hesaplanması gibi biçok özelliği standart olarak sunar.