PULVERİZE KÖMÜR KAZANINDA YAKICI AÇILARININ ALEV YAPISI ÜZERİNE ETKİSİNİN SAYISAL İNCELENMESİ

 

ULIBTK’17 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi

Halit Tolga Erken*, Yakup Erhan Böke**

*Anova Proje, ODTÜ MEMS Yerleşkesi 
**İTÜ Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 34437 Gümüşsuyu, İstanbul, 

 

Tunçbilek termik santralinin 150 MW kapasiteye sahip olan 5 numaralı kazanındaki yanma sayısal olarak modellenmiştir. Kazanın katı modellemesi ANSYS Design Modeller R16.2 versiyonu kullanılarak yapılmıştır. Yapılan analizlerde burgaç hareketini daha iyi yakalamak adına gerçekleştirilebilir k-ε türbülans modeli ve Menther-Lencher duvar fonksiyonu kullanılmıştır. Kömür yanma odasına tanecikler halinde enjekte edilmiş ve takip edilmesinde Lagrange yöntemi kullanılmıştır. Yanma reaksiyonu için ön karışımsız yanma modeli kullanılmış ve PDF tabloları oluşturulmuştur. Deneysel kömür yakıtı Fluent R16.2 programındaki kömür hesaplayıcısı ile verilmiştir. Kömür hesaplayıcısı için gerekli veri kömürün elemantel analizinden alınmıştır. Işınım modeli olarak P1 modeli seçilmiş sayısal analizde yanma odasındaki sıcaklık, katı ve gaz emisyon dağılımı hesaplanmıştır. Kazan hava ve kömür debileri sınır şartları belirtilirken sahadan alınan gerçek koşul verileri kullanılmıştır. Bu çalışmada dört farklı durum üzerinde durulmuştur. Mevcut durum, yakıcı açılarının yukarıya kaldırıldığı ve aşağıya indirildiği durumlarla karşılaştırılmış ve yanma gazları çıkış alanı iki katına çıkarılmıştır. Yakıcıların aşağıya baktığı durumda sıcaklığın yakıcıların altındaki noktalarda daha düşük olduğu ve daha yavaş en yüksek sıcaklığa yükseldiği görülmüştür. Bu duruma yakıt karışım oranları incelendiğinde yakıt birikmesinin neden olduğu görülmüştür. Farklı durumlardaki akış çizgileri ve tanecik hareketleri incelendiğinde en alt sıra yakıcılarından püskürtülen hava ve yakıtının burgaç hareketinin merkezini oluşturduğu, orta sıranın merkeze bir miktar nufüz edebildiği ama genel olarak merkezi burgacın etrafını doldurduğu, buna karşılık en üst sıra yakıcılarının burgaca nufüz edemediği görülmüştür.

Makalenin devamını okumak için lütfen tıklayınız.

 

 

 

Modeling and Designof Odor Control System with CFD Analysis in a Municipal Solid Waste Transfer Station

IRES-ICENSATHNS-07107-4538A

Mak. Yük. Müh. Umut Barış YILMAZ, Mak. Yük. Müh. Cihan KAYHAN, Mak. Müh. Çağlar DİNÇER
Mak. Müh. Gökhan DEVECİ, Mak. Müh. Zafer YAMAN

 

 

 

A BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM DESIGNED FOR OPPORTUNITY CHARGING ELECTRIC BUSES

SAE 2016 Thermal Management Systems Symposium, October 18-20, 2016, Arizona, USA

Ugur Alakoc, Aselsan Inc.;

Mehmet Teke, ANOVA

 

 

 

COMPUTATIONAL ANALYSES OF FLOTATION OF AN AMPHIBIOUS ARMORED VEHICLE

 

Proceedings of the Applied Vehicle Technology AVT-221 Specialists’ Meeting on Design and Protection Technologies for Land and Amphibious NATO Vehicles, April, 07-10, 2014, Copenhagen, Denmark.

 

Markos Çağan, Ramazan Kaba, Namık Kılıç OTOKAR

Rıfat Memiş, ANOVA

 

 

 

An Investigation on the Bearing Design and Friction Characteristics of a Hermetic Reciprocating Compressor

Ahmet Refik Ozdemir, Erhan Kasapoglu, Bilgin Hacioglu - ARÇELİK
Mustafa Duyar,  Anova Mühendislik.

International Compressor Engineering Conference, Purdue University, 2014

 

The most important design parameters for hermetically sealed compressors used in domestic refrigerators are the
Coefficient of Performance (COP); low manufacturing and operating costs; long operating life, low noise and
vibration levels and to achieve environmentally friendly constructions. Positive displacement piston type
compressors are used in refrigerators today due to their high capacity/volume ratios. Hence, the bearings of the
hermetic compressors must also satisfy these design conditions.
Investigation and optimization of crank shaft bearings in hermetic compressor applications are the main
objectives of this study. The effect of crank shaft geometry, bearing clearance, lubricant viscosity, surface
roughness and bearing location along the shaft on the friction losses were investigated and the new journal
bearing designs were developed. Detailed parametric numerical simulations were performed using commercial
software. According to the results of the simulations number of compressors were assembled with the selected
design parameters and performance measurements were carried out. The results of the numerical analysis have
shown that the numerically calculated mechanical loss level is similar to the performance results measured in a
calorimeter test system. Results of the simulations and experiments were evaluated with six sigma (6σ)
techniques.
Measurement of the efficiency of the compressor with the improved bearing design showed between 3.2% and
4.5 % increase in the coefficient of performance (COP) with respect to the compressor with previous bearing
design. This study shows that the mechanical loss characteristics are significantly influenced by the length of the
bearings, clearance between the crankshaft journal and its bearing, kinematic viscosity and operating conditions.
Bearing analysis results help to characterize the optimum journal bearing parameters which lead to improved
mechanical efficiency of the compressor.

Makalenin devamını okumak için lütfen tıklayınız.

 

 

 

SİMULATION OF FLOW AND HEAT TRANSFER IN TIP CAVITY IN TWIN ROLL CASTING OF SiC REINFORCED ALUMINIUM

 

In this paper, twin roll casting tip, which is used industrially, is simulated for alu-minium EN AW-1050 and aluminium composite materials. The design of cast-ing tip is important for the success of the twin roll casting process. The flow field, temperature field and pressure field of melt aluminium and aluminium compos-ite materials are calculated by using An-sys Fluent 14.5. Since twin roll casting is very complex, using experimental methods for investigating is expensive and not practical. Simulation is a power-ful tool for understanding flow distribution.

 

1. Introduction

Aluminium alloys are used in advanced ap-plications because a unique combination of structural and functional properties such as low density, durability, excellent workability, corrosion resistance, high electrical and ther-mal conductivity, weldability, availability and low costs, which is very attractive compared

to competing materials. However, the scope of these properties can be extended by using aluminium matrix composite materials. Aluminium matrix composites (AMC) can be defined as follows:

• it must be artificial processed

• it must be a combination of at least two

Makalenin devamını okumak için lütfen tıklayınız.

 

 

 

 

KEEPING IT COOL

Modeling fluid flow and heat transfer throughout a nuclear fuel assembly helps prevent reactor burnout.

 

Adequate cooling of fuel in nuclear reactors has always been an important safety concern. The bulk of the radioactive inventory of a nuclear reactor is contained in the fuel elements, and, normally, their integrity can be destroyed only by excessive temperature. Insufficient cooling of the fuel leads to burnout that can cause structural damage, and subsequent leaching of radioactive fission products. Therefore, the main goal of nuclear safety strategy is to avoid an imbalance between the heat generation and heat removal in all operational states. Such imbalance could result from transients in which either the heat generation exceeds the nominal values or heat removal falls below these values. Another cause of imbalance could be the loss of coolant from accidents that result in the partial or total depletion of coolant required for the heat removal. In past investigations of the problems encountered in cooling the fuel used in nuclear reactors, thermal hydraulic studies have been carried out both experimentally and theoretically.

 

Makalenin devamını okumak için lütfen tıklayınız.

 

 

 

 METRO TÜNELLERİNDE YANGIN SENARYOSU ANALİZLERİ

Tünel inşaatlarının ilk yıllarında, havalandırma mühendisleri normal çalışma durumu için tasarım yaparken son 10 yılda tasarım dışı (off-design) durumlar için de çalışmalar yapılmaktadır. Tasarım dışı operasyonun en önemli maddesi ise tünelde çıkacak olası yangındır. Mart 1999'da Mont Blanc tünelinde 39, Mayıs 1999'da Tauern tünelinde 12 ve Kasım 2000'de Kitzsteinhorn tünelinde 155 kişi yanarak ya da dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmiştir. Bu trajik olayların sonucunda tünel güvenliği için değişik yangın senaryolarinda havalandırma performansının tasarım aşamasında incelenmesinin önemi anlaşılmıştır.

 

Yangın senaryolarının incelenmesi için iki yol izlenebilir. Bir tanesi küçük ölçekli bir model oluşturulup burada yangın çıkartılarak deneysel inceleme yapılır. Bu oldukça maliyetli ve zor bir tercihtir. Diğer bir yöntem ise Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımları ile senaryoların bilgisayar ortamında simulasyonudur.

 

Makalenin devamını okumak için lütfen tıklayınız.

 

 

 

OTOMOTIV SANAYINDE CFD UYGULAMALARI

Bir çok endüstri dalında bir ürünün performansının daha ürün tasarım sürecindeyken bilinmesi oldukça önemlidir. Böylece ürünün artan performans isteklerini karsılayıp karsılamadıgı daha tasarı asamasında görülebilir, probleme sebep olan etkenler bu asamada ortadan kaldırılabilir ve optimize edilmis ürün piyasaya sürülerek ürünün rekabet gücünü ve müsteri memnuniyetini artırma imkanına sahip olunabilir.

Otomotiv endüstrisi de diger endüstri dalları gibi bir çok konuda geçmise nazaran çok daha talepkar performans istekleri ve tasarım hedefleriyle karsı karsıya kalmaktadır. Bu alanlardan bazıları

Sanal tasarım yöntemleriyle tasarım süresinin kısaltılması,

Klasik içten yanmalı motorlarda silindir içindeki akısın ve yanmanın anlasılarak yakıt tüketiminin düsürülmesi,

Kaput altı sıcaklık dagılımının detaylı bir sekilde incelenerek arzu edilen sekle getirilmesi,

Iyi bir aerodinamik karakteristige sahip yeni ve alımlı tasarımlar yapılması,

Daha düsük sürükleme katsayılarına erisirken düsük bilesen sıcaklıklarının, kabin görüs açıklıgının ve buna benzer kritik diger özelliklerin korunması,

Akıs kaynaklı gürültünün azaltılması, iç iklimlendirme sistemlerinin optimizasyonu ve solar etkilerin kontrolü vasıtasıyla

sürüs konforunun artırılması,

Çevre dostu ve kompakt araçlar tasarlamak,

Klasik içten yanmalı motorlara yakıt pili gibi alternatifler gelistirmek,

olarak belirtilebilir. Firmalar ve mühendisler bu amaçla degisik araçların yardımına basvurmus ve bu araçları hem tasarım sürecini kısaltmak hem de problemin fizigini daha iyi anlamak amacıyla kullanmıslardır. Akıs ve ısı transferi problemlerinin sanal ortamda çözülmesine olanak saglayan Hesaplamalı Akıskanlar Dinamigi (HAD) yöntemleri bu araçların basında gelmektedir.

 

Makalenin devamını okumak için lütfen tıklayınız..

 

 

 

ÇOK KADEMELİ BİR POMPANIN CFD ANALİZİ

Bu çalısmada dört kademeli bir pompanın performansı Hesaplamalı Akıskanlar Dinamigi (HAD) yardımıyla belirlenmistir. Pompa geometrisini temsil eden akıs hacmi içinde 3 boyutlu, sıkıstırılamaz Navier-Stokes denklemleri Sonlu Hacimler Yöntemi kullanılarak çözülmüstür. Akıs analizleri için FLUENT isimli HAD yazılımı kullanılmıstır. Pompa çarklarının dönüsü Moving Reference Frame yöntemi kullanılarak modellenmistir. Sonuçlar 2900 devir/dakika dönüs hızı ve 106 m basma yüksekligi için yapılmıs deney sonuçlarıyla karsılastırılmıstır

 

Makalenin devamını okumak için lütfen tıklayınız.

 

 

 

 

FAN TASARIMI

1. Giris

Gelisen otomotiv sektöründe, araç performansını arttırmak ve gürültü seviyesini düsürmek amacıyla birçok çalısma yürütülmektedir. Radyatör fanları da bu çalısmalardan biri olup, düsük enerji harcayarak yüksek performanslı ve düsük gürültü seviyesinde fanların tasarlanması üzerinde çalısılmaktadır.

 

2. Fan Tasarım Meodolojisi

Fan tasarımı yapabilmek için fanın basma yüksekligi, debi ve devir bilgisine ihtiyaç vardır. Bu parametreler fanın çalısacagı ortam düsünülerek çıkarılması gerekir. Fanın basma yüksekligi fanın çalısacagı sistem içerisinde, çalısma debisindeki statik basınç kayıplarının tümüdür. Fanın debisi, fanın çalısacagı ortamda istenilen debi miktarıdır. Fan devri ise, bu basma yüksekligi ve debi degerinde fanın motor üzerindeki dönüs devridir. Bu parametreler Fanpal programına girildigi taktirde Sekil 1’deki gibi fanın performans degerlerini hesaplamıs oluruz. Bu degerler;

Debi-basma yüksekligi egrisi

Debi-verim egrisi

Debi-güç egrisi

Fan 2D görüntüsü

Hız üçgenleri

Tahmini fan gürülü seviyesidir.

 

 

Makalenin devamını okumak için lütfen tıklayınız.