ELEKTRONİK ve ELEKTROMEKANİK PROJELERİ


Transformatör Tasarımı


Transformatör tasarımında, Elektrik Alan modeli ile yüksek gerilim elektriksel bağlantı tarafında kullanılan bushinglerin yüksek gerilim elektriksel alan dağılımları incelenerek sistemin izolasyon seviyesi analiz edilebilir. Magnetik Alan modeli ile de transformatörün çekirdek ve sargı tasarımı, eşdeğer parametrelerin bulunması, kısadevre testinde sargılara gelen Laplace kuvvetleri analiz edilebilir. 

ANSYS ortamında yüksek gerilim bushing tasarımının elektriksel alan dağılımı 2D veya 3D modellenerek analiz edilir. Böylece tasarımın yüksek gerilim altında statik elektriksel alan dağılımının sisteme zarar verip vermeyeceği önceden görülmüş olur. Transformatörün çekirdek ve sargı tasarımları gerçekleştirilerek 2D ve 3D modelleme ile trafo performansı incelenir. Trafo çevrim oranının yükle değişimi incelenerek doymanın etkisi analiz edilebilir ve eşdeğer devre parametreleri çıkarılabilir. Sargı bakır kayıpları hesaplanabilir. Tasarımda kullanılan manyetik sac BH değerleri modele tanımlanıp, 2B veya 3B manyetik analizden sonra elde edilen alan yoğunluk değerine göre toplam çekirdek kayıpları hesaplanır ve transient analizde zamana göre değişimi grafiksel olarak çıkarılabilir.


 Elektrik Motoru Tasarımı


Şirketimiz bünyesinde ANSYS yazılımı kullanılarak, döner elektrik makinalarının analitik model ile tasarım ve optimizasyonunu gerçekleştirilmektedir. Arayüzünde tanımlı motor tiplerine göre oluşturulmuş template’ler ile motor analitik modeli oluştrutularak motorun ilk tasarımı gerçekleştirlir. Böylece hızlı bir şekilde motorun boyutsal ölçüleri belirlenir. Parametrik modelleme ile geometri optimize edilebilir. RMxprt’da analitik modelleme çalışmasından sonra Maxwell 2 boyutlu yada 3boyutlu modül yardımı ile model FEM (Sonlu Elemanlar Yöntemi) ortamına taşınarak non-lineer motor modeli oluşturularak Magnetostatic, Eddy Current ve Transient analizler yapılabilir. RMxprt’de oluşturulan motor modeli Maxwell ortamına aktarılarak 2 boyutlu veya 3 boyutlu FEM modeli elde edilir ve Magnetostatic, Eddy Current ve Transient analizler yapılabilir. Maxwell yazılımdan elde edilen sonuçlar, Ansys Mechanical ve CFD modüllerine transfer edilerek, yapısal ve termal analizler yapılarak, motorun tasarımı ile ilgili tüm analizler aynı ortamda tamamlanabilinir.

 


 Anten ve Filtre Tasarımı


Şirketimiz bünyesinde ANSYS yazılımı kullanılarak başta savunma sanayi olmak üzere ev-otomasyon, uydu sistemleri, biyoloji ve sağlık sektörü gibi birçok sektörde kullanılan Anten ve filtre tasarımında ve optimizasyonunda, elektrik ve manyetik alanları, akımları, S-parametreleri ile uzak ve yakın alan ışıma (radiate) sonuçlarını verir. Prototip ürünün geliştirilmesi ve SAR (özgül soğurma oranı), Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gibi gelişmiş elektromanyetik problemlerin çözülmesine de olanak sağlar.

Pasif gömülü elemanlar entegre devreler (IC) paketleri, baskı devre kartı (PCB) ara bağlantıları ve Anten, RF/Mikro dalga bileşenleri, biyomedikal cihazlar gibi yüksek-frekans yapıları tasarımlarında ANSYS ürünlerinin Elektromanyetik modülleri gerçeğe en yakın sonuçlarla problemleri çözme yeteneğine sahiptir.

                              


 Elektromanyetik İzolasyon


Şirketimiz bünyesinde ANSYS yazılımı kullanılarak, yüksek frekansta çalışan elektronik cihazların modellenmesi ve tasarlanması ve izolasyon hesapları yapılmaktadır. Uzayın belli bir bölgesini elektromanyetik dalgalara karşı izolasyonun yöntemi, bölgeyi iletken bir katmanla çevreleyerek bir "Faraday kafesi" oluşturmaktır. Sık sık elektromanyetik alana maruz kalan yapılarda oluşan gerilmelerin analizleri ve buna bağlı olarak elektromanyetik izolasyon problemlerini hesaplar.