FEA ANALİZ PROJELERİ

Statik Analiz

Tasarımın kararlı yük (steady-state) yükleme koşullarına dayanıp dayanmayacağı konusunda sonuçlar içermektedir. Statik analizler zamandan bağımsızdır. Zamana bağlı değişen yük koşulları altında statik analizler yeterli olmayabilir.

Dinamik Analizler

Tasarımın ya da bileşenlerinin dinamik davranışlarını belirlemek için kullanılan bir tekniktir. Dinamik analizler, statik analizlerden farklı olarak zamana bağlıdır ve dinamik analizlerde yapının ataleti ve sönümlemesi önemli rol oynar.


Yapıların dinamik davranışları aşşağıdakilerden biri veya daha fazlası olabilir:

  • Titreşim özellikleri
  • Harmonik yüklerin etkisi
  • Sismik ve şok yüklerin etkisi
  • Rastgele (random) yüklerin etkisi
  • Zamanla değişen yüklerin etkisi


Yukarıda yazılı her durum, belirli bir dinamik analiz türüne göre ele alınır.

  1. Modal Analiz : Modal analiz bir yapının titreşim karakteristiklerini belirlemek için kullanılır.
  2. Harmonic-response Analiz : Harmonic- response analiz modülü, bir yapının harmonic yük etkisi altındaki davranışını belirlemek için kullanılır.
  3. Random- vibration Analiz : Random-vibration analiz modülü, yapının gelişigüzel titreşimlere nasıl tepki vereceğini belirlemek için kullanılır.
  4. Response-spectrum Analiz : Response-spectrum analiz modülü, yapının deprem yükü altında nasıl tepki vereceğini belirlemek için kullanılır.
  5. Transient Analiz : Transient analiz modülü, tasarımın zamana bağlı değişen yüklere verdiği yanıtı hesaplamak için kullanılır.

Lineer-NonLineer Analizler

Bir yapı doğrusal olarak davranması bekleniyorsa lineer sonlu eleman analizleri tercih edilir. Bu tür analizlerde gerilimler (stress) gerinim (strain) doğru orantılıdır. Bu analizlerde deformasyona neden olan kuvvetler kaldırıldığında analizi yapılan yapının eski haline gelmesi beklenir. Analiz sonucunda malzemenin akma veya kopma sınırında olup olmadığı belirlenir. Her yapı lineer özellik göstermeye bilir. Eğer kuvvet uygulandığında gerilmeler malzeme değerinin sınırlarını geçiyorsa yapının o kuvvetler altındaki davranışını incelemek için non-lineer analizler tercih edilir.

Yorulma-Ömür Analizleri

Tekrarlı yükler altında bir yapının ömrünü hesaplamak için yorulma analizleri kullanılır. Bir yapının statik analiz sonuçları mukavemet değerleri yüksek (sağlam) bir yapı izlenimi verebilir. Fakat tekrarlı yükler altında bu yapının belli bir süre sonra gerilmenin yüksek olduğu yerlerde çatlama, kırılma vb. gibi şeylere maruz kalabilir. Bundan dolayı tasarımlarda ömür önemli ise yorulma analizleri yapılmalıdır.